News

29 lipca 2016

Zaproszenie na szkołę terenową w Wilamowicach/ Invitation for the field school in Wilamowice

Serdecznie zapraszam do udziału w szkole terenowej w Wilamowicach w ramach programu Twinning Komisji Europejskiej („Engaged humanities”), która odbędzie się w dniach 18-28 września 2016.

Szkoła obejmuje praktyki terenowe z zakresu etnolingwistyki, serię szkoleń, wykładów i warsztatów związanych z szeroko pojętą tematyką rewitalizacji językowo-kulturowej, tworzenia dokumentacji językowej, działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa, językowych praw mniejszości, ideologii językowych, metodologii badań etnolingwistycznych i socjolingwistycznych. Wezmą w niej udział eksperci polscy i zagraniczni (SOAS/University of London, Universiteit Leiden), przedstawiciele mniejszosci językowych z Polski (m.in. przedstawiciele Kaszubów i Łemków) i świata (m.in. aktywiści z Isle of Man, Guernsey, Meksyku), pracownicy i doktoranci naszego wydziału oraz z instytucji biorących udział w projekcie (SOAS, Un. Leiden).

Zgłoszenia proszę kierować najpóżniej do 15.08 na adres enghum2016@gmail.com (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!). Wszystkie koszty udziału (zakwaterowanie, wyzywienie, podróż) pokrywają organizatorzy.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych poniżej plikach.

***

I am pleased to invite you to field school in Wilamowice which is taking place beetween 18th and 28th of September. It is organised as a part of the Twinning project „Engaged Humanities”.

During the field school there will be groups of ethnolinguistics field work, series of seminars, lectures, workshops widely connected with language and cultural revitalization, creating linguistic documentation, activities targeted on preserving local heritage, language rights of minorities, constructing a positive language ideology, methodology of ethnolinguistics and sociolinguistic research. Taking part in the school will be experts from Poland, as well as Great Britain (SOAS – University of London) and the Netherlands (University of Leiden), representatives of language minorities (Kashubian and Lemko), activists from Isle of Man, Guernsey, Mexico, researchers and doctoral students of Faculty of „Artes Liberales” (University of Warsaw) and institutions which are taking part in EngHum project: SOAS, Universiteit of Leiden.

To participate please apply by the 15th of August on enghum2016@gmail.com(applications will be handled on a first-come, first-service basis!). Costs of participation (accommodation, alimentation and travel arrangements) are covered by the organizer.

The schedule of the field school is attached below.

Justyna Olko

Zaproszenie

Invitation

Photo by Ethefor; Wikipedia.