News

20 stycznia 2019

Two new Enghum books’s

  1. «Робочий зошыт до лемківского языка»

Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях і Центр Заанґажуваных Досліджынь над Культуровым Спадкобраньом, Выділ «Artes Liberales» Варшавского Університету сердечні просят на промоцию «Робочого зошыту до лемківского языка» авторства Варвары Дуць. Стріча з авторком і гістми, проф. Юстином Олько і Ольґом Хромік з Варшавского Університету, пройде в понедільок, 28. січня/януара 2019 р., о год. 17.00 в Рускій Бурсі в Ґорлицях.

Робочый зошыт є головні для тых наймолодшых, тых, што допіро зачынают ся вчыти– бесідує авторка публикациі, Варвара Дуць. Але можут хоснувати го і старшы ученикы, котры не знают писати, але знают лемківскій в бесіді або просто зачынают ся го вчыти в старшым віці. Варвара Дуць є учытельком лемківского языка в ріжных школах на Лемковині і на біжучо могла тестувати з учениками рыхтуваны задачы. Окрем найновшых задач, котры дошли на етапі рыхтуваня зошыту до выданя, выпрактикуване было вшытко – додає. З таком думком робила єм тоты задачы, жебы хоснувати іх в практиці і мати материял на лекциі, выданя книжкы пришло пізнійше.

Од вельох років учытелі лемківского языка вказуют на брак підручників, проґраму вчыня і дидактичных материялів. Печатаня робочого зошыту є по части тому ратунком. Писаня зошыру тырвало барз долго. Головным проблемом была орґанізацийна част – бесідує учытелька. Был материял, але не было рисунків. Не могли сме найти рисовника Лемка, а такій бы найліпше розуміл, о што ходит в задачах [зошыт написаный є цілістю по лемківскы – прип. ред]. Друга справа, же нихто не хтіл ся підняти зробити ілюстрациі без скорше отриманых грошы. Окрем того, дошло іщы барз вельо формальных річы. Зато повинна быти дака наукова інституция ци орґанізация, котра бы ся тым занимала – підкрисят.

Печатаня публикациі єст результатом спілпрацы медже пропаґаторами лемківского языка а дослідниками Выділу «Artes Liberales» Варшавского Університету, заанґажуваныма в підтримуваня меншыновых языків – проф. Юстинoм Олько і Ольґом Хромік. Додатково і Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях є партнером выданя. Протягом остатніх трьох років проф. Ю. Олько координувала проєкт «Заанґажувана гуманістика в Европі», якій присвяченый был ревіталізациі языків, в тым лемківского.

Зошыт є так подуманый, жебы в як найбарже інтересуючый  спосіб словом і образом передати лемківскій язык і допомочы навчыти ся азбукы і основ лемківского языка. Важном частю зошыту є богата ілюстрацийна част. Авторком рисунків є Мария Мальхер. Барз добрі нам ся спілпрацувало – бесідує Варвара Дуць. По мойому п. Мария почула того лемківского духа. Быти може поведе ся нам в будучым іщы спілпрацувати – додає.

До зошыту буде опрацувана тіж книжочка для учытеля з пояснінями і розвязанями задач. Tираж публикациі то 1000 примірників. На промоцийній стрічы буде можна отримати примірникы зошыту. Цифрова версия буде доступна дармо на сайті Варшавского Університету.

 

text from http://www.lem.fm/robochiy-zoshyit-lemkivskogo-yazyika-uzh-gotovyiy/?fbclid=IwAR3dbw4jS3EsyVIliQ9RmkHhi7rdVtab-AQb9_7zsKW2wtPbGbSH0LU-iLQ

 

2.  A cóż to mamy? Jeszcze ciepłe, prosto z drukarni przybyły do nas „Rozmówki polsko-wilamowskie”. Każdego zainteresowanego otrzymaniem egzemplarza do nauki zapraszamy na salę Restauracji Rogowa, w najbliższą niedzielę (27.01) o godz. 17.30. W planach między innymi występ Zespół Regionalny „Wilamowice” oraz pokaz najnowszego filmu o Wilamowicach „Bo dos ej måj śpröh”. Wstęp wolny!

text from https://www.facebook.com/StowarzyszenieWilamowianie/