News

11 marca 2019

ENGHUM JAKO SUCCESS STORY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zapraszamy do lektury artykułu na temat projektu Zaangażowana humanistyka w Europie/Engaged humanities in Europe (Twinning, Horyzont 2020), który opublikowała Komisja Europejska na platformie Research & Innovation/Success stories. Projekt zakończył się w grudniu 2018, a jego wyniki i efekty będą wdrażane i rozwijane przez Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową w następnych latach i w kolejnych realizowanych projektach finansowanych ze środków europejskich (RISE, LCure/TEAM).